Declina  "Acer, acris, acre"

SINGULAR PLURAL
Masculino Femenino Neutro Masculino/femenino Neutro
N./V.
Ac.
G.
D.
Abl.

 

  Respuestas correctas: de 15.


 

Declina  "Levis, leve"

SINGULAR PLURAL
  Masculino/femenino. Neutro. Masculino/femenino. Neutro.
N./V.
Ac.
G.
D.
Abl.

 

 


 

Declina  "Felix, felicis"

SINGULAR PLURAL
  Masculino/femenino. Neutro. Masculino/femenino. Neutro.
N./V.
Ac.
G.
D.
Abl.

 

  Respuestas correctas: de 13.


 

Declina  "victor, victoris"

SINGULAR PLURAL
  Masculino/femenino. Neutro. Masculino/femenino. Neutro.
N./V.
Ac.
G.
D.
Abl.

 

  Respuestas correctas: de 13.

 
 

 

 

Declinar

(Adjetivos segunda clase)