Examen de selectividad septiembre 2010 (Comunitat valenciana) (opción B)

Analiza y traduce

Yugurta ataca a los romanos desprevenidos

Tamen (Iugurtha) ex copia1 consilium, quod optimum videbatur, capit; exercitum plerumque in eisdem locis opperiri iubet, ipse cum delectis equitibus Metellum sequitur, nocturnis et aviis itineribus ignoratus2 Romanos palantes repente aggreditur. Eorum plerique inermes cadunt, multi capiuntur.

SALLUSTIUS, Bellum Iugurthinum, 54, 9-10

1- ex copia= "de entre las (diferentes) posibilidades

2- ignoratus= "a escondidas"


tamen, : [adv.] sin embargo
Iugurtha , -ae, s.m. Yugurta
ex, : [prep.+ abl] de, desde, a partir de; por
consilium, consilii, n. : deliberación; consejo; decisión, proyecto
qui, quae, quod : [Pr. relat.] el cual, la cual, lo cual; que; quien
quod, : [conj. sub.causal] porque; ya que; puesto que
optimus, -a, -um : [superlativo de bonus] óptimo, -a
videor, videris, videri, uisus sum : parecer; ser visto
capio, -is, capere, cepi, captum : tomar, capturar
exerceo, -es, exercere, exercui, exercitum : ejercitar; ejercer, practicar
exercitus, -us, m. : ejército
plerumque, : [adv.] generalmente, ordinariamente; a menudo
plerique, aeque, aque : el mayor número, la mayor parte, los más; muchos
in, : [prep.acus] a, hacia, para, contra; (prep.abl.) en
idem, eadem, idem : mismo, el mismo
locus, -i, m. : lugar
opperior, iris, iri, oppertus sum : esperar, aguardar
iubeo, -es, iubere, iussi, iussum : ordenar, mandar
ipse, ipsa, ipsum : mismo, -a; él mismo, ella misma, ello mismo

cum, : [prep. abl.] con; [ conj.sub.+ Indicativo] cuando (temporal); [ conj.sub.+ Subjuntivo] gerundio simple o compuesto (cum histórico); [ conj.sub.+ Subjuntivo] aunque (concesiva); [ conj.sub.+ Subjuntivo] ya que, puesto que (causal);
deligo, -is, deligere, delegi, delectum : elegir; reclutar
eques, equititis, m. : jinete, caballero
Metellus, i, m. : Metelo
sequor, sequeris, sequi, secutus sum : [deponente] seguir; perseguir
nocturnus, -a, -um : nocturno
et, : [conj. coord. copul.] y
avius, -a, -im adj.: impracticable
iter, itineris, n. : camino
Romanus, -a, -um : romano
palor, aris, ari : andar errante, dispersarse, desbordar
repente, : [adv.] repentinamente, de repente
aggredior, eris, i, agressus sum : ir hacia, acercarse, abordar, atacar
is, ea, id : este, esta, esto; él, ella, ello (Pr. anafórico)
inermis, -e: adj. inerme
cado, is, ere, cecidi, casum : caer; morir
multo, as, are : castigar, multar
multus, -a, -um : mucho, abundante