SINTAXIS LATINA

Realitzat per: Andrea Fachina i Itziar Sorribes 1er Batx. A ( març 2010)

VALORS DEL CUM
mmmm

A) El “cum” com a nexe que és pot tindre diferents valors: 

  • Si el verb de la prop. subordinada està en INDICATIU:

-        Valor temporal : Cum es traduirà per QUAN.

S’analitzarà com a Prop. Sub. CCT

  • Si el verb de la prop. subordinada està en SUBJUNTIU:

-        Valor temporal causal : “CUM HISTÒRIC”.

S’analitzarà com a Prop. Sub. C.C.Temporal-Causal

  1. Si el verb està en imperfecte:

1.1             El verb es tradueix en gerundi simple.

1.2             Al + V. Inf de present

1.3             El CUM es tradueix per “COM” i el verb en imperfecte d’indicatiu.

  1. Si el verb està en plusquamperfet:

2.1             El verb es tradueix per gerundi compost.

2.2             Al+ V. Inf de perfet.

2.3             El CUM es tradueix per “COM” i el verb en plusquamperfet d’indicatiu.

-        Valor causal: CUM es tradueix per “PUIX QUE” o “PERQUÈ”. S’analitzarà com a Prop. Sub. C.C. Causal

-        Valor temporal-concessiva: CUM anirà acompanyat per una partícula correlativa (tamen) i es traduirà per “ENCARA QUE”. S’analitzarà com a Prop. Sub. C.C Temp. Concessiva

B) CUM com a preposició (amb)

C) I la construcció “cum...tum” es tradueix per “NO SOLS...SINÓ TAMBÉ”

mmmm